love ความรัก ความรักในอุดมคติ จินตนาการ รักคืออะไร

นิยามของความรัก รักคืออะไร รักคือความยึดมั่นถือมั่น ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / นิยามของความรัก รักคืออะไร รักคือความยึดมั่นถือมั่น ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก

ความรัก ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในบางคนกลับรู้จักความใคร่มากกว่าความรัก ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าความรักเป็นของเรา เมื่อผิดหวังจึงทำให้หลายคนเสียใจ เลือกประชดความรัก บ้างก็ทำร้ายตัวเอง ทำตัวเหลวแหลก บ้างก็ทำร้ายจิตใจคนใกล้ตัว ร้ายแรงถึงฆ่าตัวตายก็มี ลองอ่านข้อคิดเกี่ยวกับความรักต่อไปนี้ดู อ่านไว้เพื่อเป็นข้อคิด เตือนสติ เตือนใจ

นิยามของความรัก รักคืออะไร ที่เจือด้วยตัณหา และความยึดมั่นถือมั่น

– บางครั้ง ความรัก ก็เดินเข้ามาหาเรา เพื่อให้เราได้เรียนรู้ มิใช่ เพื่อให้เราครอบครอง

– ไม่ผิด หากจะรักคนมีเจ้าของ แต่จะผิด หากเข้าไปทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับคนอีกคน

– หน้าที่ของ ความรัก คือการเดินไปรับและยืนเฉยๆ เพื่อรับมัน ไม่ใช่ดิ้นรนเพื่อให้ได้มา

–  ในห้วงรัก การถูกรัก มันสุขใจ การมอบความรัก มันอิ่มเอม และเมื่อได้รับการปฏิเสธ มันทรมาน

– “ความรัก” จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดการถ่ายเทพลังงานอันอ่อนโยนของคนสองคน

– คนบางคน เหมาะที่จะเกิดมาเพื่อให้เรารัก แต่ไม่เหมาะที่จะร่วมชีวิตด้วย

– ความรัก ระยะแรก ทำให้ร่างกายหลั่งสารกระตือรือร้น ทำให้มนุษย์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรัก

– แฟน ก็คือ เพื่อนคู่คิด ที่จะก้าวไปด้วยกันในวันข้างหน้า

– ในวันที่ ความรัก คงที่ สารกระชุ่มกระช่วยงดทำงาน สิ่งเดียวที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ตลอดไป คือ “ความเข้าใจและความสงสารเห็นอกเห็นใจ” ล้วนๆ

– ความห่างไกล มันทรมาน เวลาเจอกันจึงหอมหวาน และเป็นความทรงจำที่เก็บไปนั่งเพ้อฝันได้ ในวันจาก

– บุคคลไม่พึงประสงค์สำหรับทุกคู่รัก มักจะเดินทางเข้ามาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย

– ผู้ชายแสดง “ความรัก” ด้วยการกระทำ ในขณะที่ผู้หญิง อยากรู้ว่า “รัก” จากคำพูด

อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) ให้นิยามความรักว่า

ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว
ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน
ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด
ความรัก ไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้

ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์
ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่
ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตี
ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน

ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์
ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน
ความรัก ไม่ต้องการ สิ่งตอบแทน
ความรัก ไม่ต้องแค่ หัวใจคน

ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ
ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล
ความรัก ไม่ต้องย้ำ ความมีจน
ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก

———————————————–

ในเชิงอุดมคติ ความรัก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ความจริงใจ ความปรารถนาดี ความหวังดี การเสียสละ ความห่วงใย ความอ่อนโยน ความสุข โดยบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

ความรักในเชิงทิฏฐิ คือ ความหึงหวง ความเสียใจ ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความเห็นแก่ตัว ความโกรธ ความรุนแรง ความก้าวร้าว

ความรักเชิงจินตนาการ คือ การเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ความรักในเชิงภาษา คือ พยัญชนะสองตัว ร เรือ คือการเรียนรู้ และ ก ไก่ คือ กาลเวลา รวมแล้วจึงหมายความว่า ความรัก คือการ เรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนสองคคนที่มาอยู่ร่วมกัน ปรับตัวเข้าหากัน โดยมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และประสานคนทั้งสอง ให้เกิดความใกล้ชิด กลายเป็นความผูกพัน จนทำให้เกิดเป็นความเข้าใจ  และเกิดเป็นสุขตามมา

———————————————–
แล้วความรักของคุณล่ะ…. เป็นแบบไหน?

ที่มา: หนังสือ เบญจศีล เบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์, อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บทความแนะนำ