ข้อคิดความรัก ความผูกพัน

เวลาของความผูกพัน | ข้อคิดความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / เวลาของความผูกพัน | ข้อคิดความรัก

วันเวลาทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่เวลาไม่เคยทำให้ความรักเปลี่ยนแปลงได้เลย สิ่งที่ทำให้ความรักเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเอง แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวของคนที่เรารักได้ นอกจากหัวใจของเขา แต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรักของเราที่มีต่อเขาได้เหมือนกัน

เวลาของความผูกพัน

ถ้าเขาคือ คนที่ฟ้าสร้างมาให้คู่กับเรา
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะเป็นคนรักของเราตลอดไป
แต่ถ้าไม่ใช่ ต้องปล่อยให้เขาไป เพราะอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเรา
รอเขาอยู่ข้างหน้า เราอย่ารั้งเขาไว้
เพราะความรัก ไม่ได้ต้องการ เพียงเพราะร่างกายของเขา ต้องอยู่กับเราตลอดไป
แต่สิ่งที่ความรักต้องการ คือหัวใจต่างหาก

ค ว า ม รั ก ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ ………

การที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุข ถึงแม้ว่าบางครั้งความสุขของเขานั้นจะทำให้เราเจ็บปวดไปบ้างก็ตาม
แต่เราก็ต้องเต็มใจที่จะรับมัน
เพราะความรัก ต้องการ หัวใจ ความเข้าใจ และ ความจริงใจ
มิใช่ร่างกายที่ไร้ซึ่ง หัวใจ