ข้อคิดเกี่ยวกับเพื่อน มิตรภาพ

คุณค่าของเพื่อน เพื่อนที่ดี มิตรภาพและความไว้วางใจ รักษาไว้ให้ดี

Home / เพื่อน / คุณค่าของเพื่อน เพื่อนที่ดี มิตรภาพและความไว้วางใจ รักษาไว้ให้ดี

เพื่อนที่ดีย่อมตักเตือนกัน ไม่ใช่การรักษามารยาททางสังคมโดยพูดแต่สิ่งที่ดีต่อกันเท่านั้น

คุณค่าของเพื่อน เพื่อนที่ดี มิตรภาพ ความไว้วางใจ

เราจะสานรอยร้าวแห่งมิตรภาพที่ถูกหักสะบั้นลง ด้วยน้ำตาแห่งการใหอภัย

เป็นการง่ายที่จะทำลายความเป็นเพื่อนให้ลบเลือน แต่ยากในการรักษาไว้ให้คงทน

เราควรปลูกความสัมพันธ์แห่งไมตรีจิตเสมอ
และหมั่นหว่านมิตรภาพเพื่อได้มิตรภาพ
เราควรใส่ปุ๋ยแห่งมิตรภาพเพื่อเก็บเกี่ยวผลแห่งมิตรภาพอันงดงาม

ความไว้วางใจ..

ความไว้วางใจกันเป็นสิ่งที่สำคัญพื้นฐานสิ่งหนึ่งในทุกความสัมพันธ์

การเป็นเพื่อน หมายถึงการต้องยอมเสียสละบางสิ่ง ด้วยรู้ว่าไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้อีกต่อไป

การเดินทางอ้อมก็ดูว่าเสียเวลา แต่เพื่อเห็นแก่เพื่อน การเดินร่วมทางไปกับเขา แม้เสียเวลามากขึ้นก็ยังดีกว่า ต่างคนต่างไปและไม่ถึงที่หมาย

รักษาความเป็นเพื่อน

ไม่เพียงแต่เราจะต้องการเพื่อน เมื่อเรามีเพื่อนแล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความเป็นเพื่อนไว้ให้ได้อีกด้วย

เพื่อนเป็นเหมือนกับทรัพย์สินเงินทอง ที่แม้หามาได้ง่ายแต่เก็บรักษาไว้ได้ยาก

คุณค่าของเพื่อน เพื่อนที่ดี มิตรภาพและความไว้วางใจ รักษาไว้ให้ดี

บททดสอบความเป็นเพื่อนในยามยากลำบาก

คือ เหตุการณ์ที่เพื่อนจะช่วยเราได้โดยทางใดทางหนึ่ง
และผลที่ติดตามมาคือ ข้อพิสูจน์ให้เรารู้ว่า
เพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนแท้หรือไม่

เพื่อนที่แท้จริงจะแบกภาระร่วม ด้วยความรู้สึกร่วมกับเพื่อนเสมอ
หากเราไม่มีความรู้สึกเหล่านี้กับผู้ใดแท้จริง เราก็ไม่ได้มีความเป็นเพื่อนกับเขาผู้นั้น

อย่ามักง่ายในการปฏิบัติต่อเพื่อน

เพราะจะเสียหายต่อความสัมพันธ์ เหมือนดั่งกองทรายที่ชายทะเล ที่ไม่นานน้ำทะเลก็เซาะไปได้

ความเข้าใจผิดกัน

เป็นธรรมดาที่อาจมีเวลาแห่งการเข้าใจผิดกัน แต่เราควรมีใจพร้อมที่จะสะสาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันเสมอ

สะสม

สะสมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เก็บไว้สะท้อนความคิดในยามว่าง

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความอดทนคือ กุญแจรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว

ความถ่อมใจรักษามิตรภาพไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์และการให้อภัยสานมิตรภาพให้ยั่งยืน

มิตรภาพ

มิตรภาพจะถูกทำให้แตกสลาย
เพราะเราเองละเลยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
เราจึงควรเป็นผู้ที่ใส่ใจกับคำสัญญา
ถ้าเราไม่พยายามรักษาสัญญาไว้
ก็จะไม่มีใครรักษาสัญญากับเรา

อย่าให้มิตรภาพที่อุตส่าห์สร้างกันในชีวิตเราเป็นของราคาถูก

ไม่มีความสัมพันธ์ใดยั่งยืน ถ้าไม่มีพันธสัญญาจากใจ
และไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เราจะดำรงรักษาได้ตลอดไป หากปราศจากความตั้งใจ

คงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราถ้าเราไม่ช่วยปกป้อง แต่กลับทำลายชื่อเสียงเขา

ความจนที่ว้าเหว่มากที่สุดคือ ความจนไมตรีจิต

บทความแนะนำ