love ความรัก รัก สัจธรรม

มันคือสัจธรรม… ภาคชายหญิง

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / มันคือสัจธรรม… ภาคชายหญิง

ผู้ชาย-ผู้หญิง กับเรื่องที่ค่อนข้างจริงของคนทั่วไป เอามาฝากค่ะ

มันคือสัจธรรม… ภาคชายหญิง

1. ผู้หญิง… คุณจะไม่เข้าใจคำพูดของเธอ เพราะเธอต้องการให้คุณคิดเอาเองว่า เธอจะบอกอะไร
2. ผู้ชาย… คุณจะไม่เข้าใจคำพูดของเขา เพราะเนื้อหาส่วนจะเป็นการโอ้อวดสรรพคุณตัวเอง จนไม่รู้ว่าต้องการจะบอกอะไร
3. ผู้ชาย หยิ่งในเรื่องโง่ๆ จนไม่อาจเข้าใจได้
4. ผู้หญิง หยิ่งในเรื่องลึกซึ้ง จนสุดจะเข้าใจได้
5. ผู้ชาย ความจำสั้น (มาก)
6. ผู้หญิง ความจำยาว (มากจนเหลือเชื่อ)
7. กีฬาโปรด ของผู้หญิงคือ ชอปปิ้ง
8. กีฬาโปรดของผู้ชาย คือ การพนัน
9. ผู้ชายใจแคบ และบ้าศักดิ์ศรี
10. ผู้หญิง ใจอ่อน และเห่อสวยงาม

11. ถ้าต้องการความเห็นใจ ไปหาเพื่อนหญิง (กฎข้อ 10)
12. ถ้ามีปัญหา อย่าไปหาเพื่อนชาย เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแล้ว ยังต้องไปนั่งฟังปัญหาเพิ่ม (กฎข้อ 2 และข้อ 9)
13. อย่าให้เพื่อนชายยืมเงิน (ตามกฎข้อ 5)
14. อย่าให้เพื่อนหญิงยืมเงินเช่นกัน เพราะเธอจะเอาไปให้เพื่อนชายที่คุณเพิ่งปฏิเสธไป ยืมอีกต่อหนึ่ง (ตามกฎข้อ 10)
15. สำหรับผู้ชาย… หลีกเลี่ยงเพื่อนหญิงที่มีปัญหาครอบครัว ถ้าคุณไม่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเธอ
16. หลีกเลี่ยงเพื่อนชาย ที่มีปัญหาครอบครัว ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหามากไปกว่าที่มีอยู่เดิม
17. หลีกเลี่ยงเพื่อนรุ่นพี่ (เพศเดียวกัน) ถ้าไม่อยากเป็นขี้ข้ารับใช้
18. สำหรับผู้ชาย… หลีกเลี่ยงเพื่อนหญิงรุ่นพี่ ถ้าไม่อยากเป็นคุณหนู
19. เมื่อไหร่ที่เพื่อนชาย พยายามมีเหตุผล นั่นแปลว่า กูต้องการอะไรจากมึง
20. เมื่อไหรที่เพื่อนหญิง พูดหวาน นั่นแปลว่า ชั้นต้องการอะไรจากเธอ

21. สำหรับผู้ชาย… อย่าคบเพื่อนหญิงสวย ถ้าคุณไม่อยากช่วยหิ้วของ เดินตามต้อยๆ ในห้างสรรพสินค้า
22. อย่าคบเพื่อนหล่อสวย ถ้าคุณไม่อยากรับบทตัวประกอบพระเอก
23. สำหรับผู้ชาย… อย่าหวังชนะใจเพื่อนหญิง ด้วยการช่วยงาน หรือการบ้าน เพราะเธอจะคิดว่าคุณโง่ และเหตุผลเดียวที่คุณยังมีชีวิตอยู่ ก็เพื่อรับใช้เธอ
24. อย่าหวังชนะใจเพื่อนชาย ด้วยการเลี้ยงเหล้า เลี้ยงข้าว เพราะเขาจะคิดว่า คุณโง่ แล้วยังอวดรวย