ข้อคิดความรัก บทความดีๆ รอคอย

การรอคอยสิ่งที่มีค่าที่สุด… อาจต้องใช้เวลา | ข้อคิดความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / การรอคอยสิ่งที่มีค่าที่สุด… อาจต้องใช้เวลา | ข้อคิดความรัก

ก า ร ร อ ค อ ย…เป็นเรื่องที่ทรมาน โดยเฉพาะการรอคอยที่จะกลับมาพบกัน หรือรอคอยใครสักคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะในเวลาแห่งการรอคอยนั้น มันมีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1440 นาที 86400 วินาทีและเข็มนาฬิกาก็เดินช้าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว…

การรอคอยสิ่งที่มีค่าที่สุด… อาจต้องใช้เวลา

จากเวลาที่นานอยู่แล้วจึงนานยิ่งกว่า

และการดำเนินชีวิตระหว่างการรอนั้น
ก็มีตัวแปรมากมายที่จะทำให้คนเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ

เพราะทุกคนมีพื้นฐานความเหงา
และโดดเดี่ยวอยู่ในตัวเองพอๆกับความอ่อนไหว
เป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้ระยะทางเป็นเครื่องวัดความรู้สึก
พิสูจน์ความแข็งแรงของความรัก
วัดการกระทำ…ความเสมอต้นเสมอปลาย และความอดทน

ด้วยเงื่อนไขของความลำบากแห่งกาลเวลา
และตัดสินว่า…การรอคอยจะคุ้มค่าหรือไม่

ก า ร อ ยู่ ห่ า ง กั น…

จึงจำเป็นต้องพิสูจน์กันด้วยความเข้มแข็ง
ต่างคนต่างก็ต้องทำหัวใจให้เข้มแข็งกับอารมณ์ต่างๆ
ที่คอยรบกวน…และคอยชักจูงออกนอกลู่นอกทาง

เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย…ที่วันนึงเราพบว่า
คนคนหนึ่ง…คือคนที่ชีวิตเราตามหามาตลอด
และใครสักคนที่เป็นได้อย่างที่เราฝัน
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

และคนที่จะฝ่าฟันกับการบีบคั้นแห่งการรอคอย
กลับมาหาเราได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา…

เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น…

ย่อมหมายถึง…ความรู้สึกที่เค้ามีอยู่ก็คงไม่ได้ธรรมดา
และคนคนนั้นก็ย่อมเต็มค่า

เวลาที่ชาวประมงจะเลี้ยงหอยมุก
จะต้องใช้เวลาเนิ่นนาน
และสามารถรอคอยได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เพราะเขารู้ว่า เมื่อไหร่ถึงเวลา
ที่มุกสามารถนำมาร้อยเป็นสร้อยได้
ย่อมเกิดค่ามหาศาล

…ชีวิตจึงจำเป็นต้องรอคอยใครสักคนให้ได้

หากรู้ว่าเป็นใครสักคน ..ที่มีค่าแก่การรอคอย…
ซึ่งอาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง..ก็แตกต่างกันไป