ข้อคิดความรัก ความรัก ความอดทน

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความอดทน | ข้อคิดความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความอดทน | ข้อคิดความรัก

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความอดทน เราสามารถเอาชนะความรุ่มร้อนและอ่อนแอได้ ความผิดหวังอาจเป็นก้าวแรกที่สอนให้คุณได้รู้จักกับความเข้มแข็งก็เป็นได้

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความอดทน

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความอดทน
เราสามารถเอาชนะความรุ่มร้อนและอ่อนแอได้
ถึงจะยากแต่ถ้าปฏิญาณอย่างจริงจังยังมีทางแก้ไขได้

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องการค้นคว้า
เราสามารถเอาชนะความเขลาและเกียจคร้านได้
ถึงจะยากแต่ถ้าจัดการกับตัวเองวันนี้ยังมีทางสมหวัง

ความผิดหวังบอกเราเรื่องความไม่ประมาท
เราสามารถเอาชนะความเผลอเรอและหลงลืมได้
ถึงจะยากแต่ถ้าฝึกฝนวันนี้ยังมีทางเป็นไปได้

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องการช่วยเหลือ
เราสามารถเอาชนะความใจแคบและมีอคติได้
ถึงจะยากแต่ถ้าเพาะเมตตาวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไป

ความผิดหวัง บอกเราเรื่องความตั้งใจจริง
เราสามารถเอาชนะความหวั่นไหวและหวาดกลัวได้
ถึงจะยากแต่ถ้าเริ่มต้นวันนี้ยังมีทางสำเร็จ

————————————————
วรกมล. “เพียงเพื่อกำลังใจ. กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546. หน้า 65.