ข้อคิดความรัก คาดหวัง บทความดีๆ

รักที่ไม่คาดหวัง ….. | ข้อคิดความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / รักที่ไม่คาดหวัง ….. | ข้อคิดความรัก

“รัก” ไม่มีคำว่าเศร้า ทุกข์ ขมขื่น หรืออะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดี … “รัก” มีแต่สิ่งดี ดี ให้กันและกัน… สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก “รัก” แต่เกิดจากการคาดหวัง ที่แต่ละคนคิดว่าหากรักกันแล้ว…ต้องทำให้ได้ทุกอย่าง

รักที่ไม่คาดหวัง…..

ในความเป็นจริงแล้วใช่อย่างนั้นหรือ… การคาดหวังเกิดขึ้นได้กับทุกคน… 
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่คาดหวังของคนสองคนไม่ตรงกัน…
คุณคงนึกภาพออก…
 
แล้วถ้ายิ่งคุณทำอะไรให้กับคนที่คุณรักแล้ว 

แต่…ไม่ตรงกับที่คนรักคุณคาดไว้…สิ่งนั้นก็หมดความหมาย…
คนทำก็หมดกำลังใจ…ทำตั้งเยอะไม่ได้อะไรตอบแทนเลย…
จึงกลายเป็นการเรียกร้องเกิดขึ้น…

เมื่อคุณเป็นฝ่ายให้แล้ว ทำไมอีกฝ่ายไม่เป็นฝ่ายให้บ้าง ?… 

โดยคุณอาจลืมไปว่าอีกฝ่ายก็ได้ให้คุณเหมือนกัน
เพียงแต่สิ่งนั้นไม่ได้ตรงกับที่คุณคาดไว้…และมันไม่มีความหมายกับคุณเลย …
เมื่อคนสองคนคิดไม่ตรงกัน…

ที่ต้องการจะเป็นฝ่ายรับ…หรือเรียกร้องที่จะรับโดยบอกให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายให้… 
ความทุกข์ต่างๆ ก็จะตามมา…

“รัก” ไม่ต้องคาดหวัง…ทำให้ เมื่ออยากทำ…ไม่ต้องรอสิ่งตอบแทน… 
และรับในสิ่งที่อีกฝ่ายให้ เมื่อเขาอยากให้…ไม่ต้องเรียกร้อง

เป็นตัวของตัวเองในบางครั้ง…โอนอ่อนในบางที…

สิ่งดี ดี ก็จะเกิด …”รัก”…ก็จะปรากฎ…

บทความแนะนำ