love ความรัก

มาตรวัดความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / มาตรวัดความรัก

“มาตรวัดความรักไม่ได้วัดกันตรงที่… ใครรักก่อน หรือ รักทีหลัง” คนที่รักมานาน . . . อาจไม่ได้รักมากกว่า และ . . . คนที่รักทีหลัง . . . อาจไม่ได้รักน้อยกว่า เพราะความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียว คนที่มาก่อน” รั ก ก่ อ น ”

มาตรวัดความรัก

วันคืนที่ผ่านมามากมายอาจไม่มีค่าไม่มีความหมายเลย
ถ้าหากเพียงแค่ต้องรักไปวัน ๆ . . .
หรือรักไปเหมือนกับทุก ๆ วันที่เคยรัก
รักอย่างเป็นหน้าที่ . . . หรือรักเพราะเคยรัก . . .

ในขณะเดียวกัน . . .
กับวันคืนเพียงไม่กี่วันของคนที่มาทีหลัง . . .
ก็อาจมีค่ามากเหลือเกิน

ความรัก จึงไม่ได้สำคัญที่ว่ารักกันมานานแล้ว
หากแต่ความรักสำคัญตรงที่ เราใช้ทุกวันให้มีค่า
ให้เต็มไปด้วยความหมายแห่งรัก

รักแล้ว . . . ทำสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น
นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสำคัญของ “ รั ก ”

ใครรักมาก หรือ รักน้อยจึงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลา
และไม่อาจเชื่อมั่นในคนที่มาก่อน . . .
หรือ ไม่อาจดูถูกคนที่มาทีหลังว่าเขาไม่มีความสำคัญ
ความจริงแล้วคนที่มาที่หลังอาจสำคัญมากกว่าคนมาก่อนก็ได้

คุณว่าจริงมั๊ย . . .?