ดูดวง ทายใจ วันที่ เกิดวันที่เท่าไหร่

เกิดวันที่เท่าไหร่

Home / ทายใจ ทายนิสัย / เกิดวันที่เท่าไหร่

เมื่อคนเราเกิดต่างวันกันย่อมเป็นเรื่องไม่แปลกที่นิสัยใจคอจะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น วันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องนิสัยต่างๆ ของคนที่เกิดในแต่ละวันเอาไว้ให้แล้วค่ะ

เกิดวันที่เท่าไหร่

วันที่ 1 จะเป็นคนรักเสรี กล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใคร

วันที่ 2 เพื่อนเป็นคนสำคัญ

วันที่ 3 ท่านคือ เพื่อนที่แสนดี

วันที่ 4 จริงใจและมั่นคง

วันที่ 5 นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการ

วันที่ 6 อยู่ได้ด้วยความรัก

วันที่ 7 นักเล่าประสบการณ์

วันที่ 8 ทุกอย่างต้องพร้อม

วันที่ 9 เจ้าความคิด

วันที่ 10 แข็ง…หรือไม่ก็…แกร่ง

วันที่ 11 แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์

วันที่ 12 คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย

วันที่ 13 เพื่อนขี้อ้อน

วันที่ 14 น่ารักน่าคบ

วันที่ 15 เห็นง่าย-รู้จักยาก

วันที่ 16 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ

วันที่ 17 สมบูรณ์แบบ

วันที่ 18 ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด

วันที่ 19 เปี่ยมด้วยกำลังภายใน

วันที่ 20 อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว…แต่น่ารัก

วันที่ 21 นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์

วันที่ 22 คงเส้นคงวา

วันที่ 23 ตัวเอง คือความมั่นใจ

วันที่ 24 มีน้ำใจไมตรี

วันที่ 25 รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก

วันที่ 26 สุขุม มองไกล

วันที่ 27 ซื่อสัตย์ยุติธรรม ประจำใจ

วันที่ 28 เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

วันที่ 29 รักใครไม่ผันแปร

วันที่ 30 ทรราชย์น้อย

วันที่ 31 ต้องการกำลังใจ

ที่มา FWD mail