ความรัก นิยาม

อีกบทนิยามของความรัก

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / อีกบทนิยามของความรัก

บทนิยามของความรัก มีเป็นร้อย เป็นพันบท ไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจคำว่าอย่างถ่องแท้ ถึงความรักจะทำให้เราเจ็บ เราเศร้าแค่ไหน แต่ถ้าบนโลกนี้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความรัก ก็คงจะไม่ได้

อีกบทนิยามของความรัก

ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว
ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน
ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด
ความรัก ไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้

ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์
ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่
ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตรี
ความรัก ไม่ต้องมี เส้นพรมแดน

ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์
ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน
ความรัก ไม่ต้องการ การตอบแทน
ความรัก ไม่ต้องแค้น หัวใจคน

ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ
ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล
ความรัก ไม่ต้องย้ำ ความมีจน
ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก