ความรัก บทความดีๆ รอ

ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย

การรอคอยใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ ถ้าเราไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบคนๆ นั้นจริงๆ แต่การที่ใครสักคนเลือกที่จะรอ แปลว่าเขารักคนนั้นมาก พร้อมที่จะเสียทุกคนเพื่อรอแต่เค้า วันนี้เรานำบทความเรื่อง ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย มาให้เพื่อนๆ ที่รอใครสักคนมาให้ได้อ่านกันค่ะ

ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย

ก า ร ร อ ค อ ย … เป็นเรื่องที่ทรมาน

โดยเฉพาะการรอคอยที่จะกลับมาพบกัน หรือรอคอยใครสักคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เพราะในเวลาแห่งการรอคอยนั้น มันมีมากกว่า 24 ชั่วโมง
และเข็มนาฬิกาก็เดินช้าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว…
จากเวลาที่นานอยู่แล้วจึงนานยิ่งกว่า และการดำเนินชีวิตระหว่างการรอนั้น
ก็มีตัวแปรมากมายที่จะทำให้คนเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ เพราะทุกคนมีพื้นฐานความเหงา และโดดเดี่ยวอยู่ในตัวเองพอๆกับความอ่อนไหว
เป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้ระยะทางเป็นเครื่องวัดความรู้สึก
พิสูจน์ความแข็งแรงของความรัก วัดการกระทำ…
ความเสมอต้นเสมอปลาย และความอดทน
ด้วยเงื่อนไขของความลำบากแห่งกาลเวลา และตัดสินว่า…การรอคอยจะคุ้มค่าหรือไม่

……………………………………………..
ก า ร อ ยู่ ห่ า ง กั น… จึงจำเป็นต้องพิสูจน์กันด้วยความเข้มแข็ง
ต่างคนต่างก็ต้องทำหัวใจให้เข้มแข็งกับอารมณ์ต่างๆ
ที่คอยรบกวน…และคอยชักจูงออกนอกลู่นอกทาง
เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย…ที่วันนึงเราพบว่า
คนคนหนึ่ง…คือคนที่ชีวิตเราตามหามาตลอด และใครสักคนที่เป็นได้อย่างที่เราฝัน
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และคนที่จะฝ่าฟันกับการบีบคั้นแห่งการรอคอย
กลับมาหาเราได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา…

…………………………………………………
เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น…
ย่อมหมายถึง…ความรู้สึกที่เค้ามีอยู่ก็คงไม่ได้ธรรมดา
และคนคนนั้นก็ย่อมเต็มค่า เวลาที่ชาวประมงจะเลี้ยงหอยมุก จะต้องใช้เวลาเนิ่นนาน
และสามารถรอคอยได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะเขารู้ว่า เมื่อไหร่ถึงเวลา
ที่มุกสามารถนำมาร้อยเป็นสร้อยได้
ย่อมเกิดค่ามหาศาล …ชีวิตจึงจำเป็นต้องรอคอยใครสักคนให้ได้

* หากรู้ว่าเป็นใครสักคน …ที่มีค่าแก่การรอคอย…*

…………………………………………
ที่มา forward mail