ความรัก หัวใจ

เข้มแข็งไว้นะหัวใจ | คนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะใดบ้าง?

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / เข้มแข็งไว้นะหัวใจ | คนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะใดบ้าง?

ระยะนี้ได้พบปะพูดคุยกับคนหลายคน ทั้งคนที่หัวใจอ่อนแอ และคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง ซึ่งในชีวิตประสบทุกข์มากมาย แต่สามารถเผชิญเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิต ได้ด้วยการมีสติปัญญา แล้วเวลาจะทำให้เหตุการณ์ร้ายๆ นี้ผ่านไปเอง คนที่ผ่านจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผู้อดทนมีหัวใจเข้มแข็ง ส่วนคนอ่อนแอก็จะตรงกันข้าม เกิดเหตุการณ์อะไรก็รู้สึกว่าทนไม่ได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่มีค่าเสมอ ซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าคนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะใดบ้าง

เข้มแข็งไว้นะหัวใจ

1. ไม่รู้จักบ่นหรือร้องทุกข์ คนหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะทรหดอดทน

อดทนต่อการทำงานที่ยากลำบาก อดทนต่อวิถีชีวิตที่ยุ่งยาก ความอดทนเป็นก้าวแรกของคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

2. ไม่ต้องการทราบว่า คนอื่นจะคิดเห็นว่าตัวเป็นอย่างไร

คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่แคร์ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ ไม่แคร์ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่เป็นคนหูเบาสิ่งใดที่เขาเห็นว่าถูกต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว เขาจะกล้าลงมือทำและฟันฝ่าอุปสรรค ทำไปจนสำเร็จ

3. ไม่บอกความลับของตนให้แก่ใคร และไม่ต้องการรู้ความลับของคนอื่น

เป็นสิ่งแปลกอยู่อย่างถ้าใครรู้ความลับของใครแล้วมักเก็บงำไว้ได้ยาก อยากจะเล่าให้คนอื่นฟัง ฉะนั้น การจะฝึกตนให้เป็นคนมีหัวใจเข้มแข็งจะต้องฝึกหัดเก็บความลับให้ได้ นอกจากนี้ จะต้องไม่สอดส่ายสายตาอยากรู้ความลับของคนอื่น สนใจแต่จะปรับปรุงตนเอง คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่เป็นคนนินทาคนอื่นลับหลัง

4. ไม่คิดว่า ตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้าย

คนหัวใจเข้มแข็งจะสามารถนำเอาเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ มาทำประโยชน์ให้แก่ตนเองทั้งสิ้น จะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี ถ้าทำสิ่งใดผิดพลาดลงไป ก็ไม่มัวเสียใจ แต่จะถือว่าข้อผิดพลาดทุกครั้งเป็นบทเรียนที่จะไม่ทำผิดต่อไป กล่าวกันว่า เคราะห์ร้ายก็เหมือนคนร้าย คือ ถ้ามันรู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ มันก็ไม่กล้าทำร้ายเรา แต่ถ้าใครยิ่งอ่อนแอ มันจะยิ่งซ้ำเติม

5. มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา

คนหัวใจเข้มแข็ง เป็นคนที่ทำอะไรไม่เหม่อลอยหรือประมาทเผลอไผล จะทำด้วยความหนักแน่นอย่างมีจุดหมาย ไม่หลุกหลิก คนที่มีสติในการกระทำทุกอย่างตลอดเวลา เรียกได้ว่า เป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

เข้มแข็งไว้ นะ หัวใจ

— ที่มา หนังสือ การพัฒนาตนเอง สมิต อาชวนิจกุล —