love ความรัก

ระหว่างคนที่เรารัก กับคนที่รักเรา

Home / ความรัก ความสัมพันธ์ / ระหว่างคนที่เรารัก กับคนที่รักเรา

เคยสงสัยบ้างไหมว่า คนที่เรารักกับคนที่รักเรามันต่างกันแค่ไหน แล้วระหว่างคนที่เรารัก กับคนที่รักเรา คุณจะเลือกคนไหน มาอยู่เคียงข้างคุณ

ระหว่างคนที่เรารัก กับคนที่รักเรา

คนที่เรารัก

…เราใส่ใจในเรื่องของเขาทุกอย่าง…
…เราแคร์ความรู้สึกเขาเสมอ…
…เราไม่เสียดายเวลาที่ได้อยู่ใกล้เขา…
…เราพยายามทำความรู้จักเขา…
…เราเป็นห่วงเขา…
…เราหวงเขา…
…เราเสียสละเพื่อเขาได้…

…………..แต่…………….

คนที่รักเรา

…คนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเรา…
…คนที่พยายามทำความรู้จักกับเรา…
…คนที่แคร์ความรู้สึกเรา…
…คนที่เป็นห่วงเรา…
…คนที่ใส่ใจในทุกเรื่องของเรา…
…คนที่เสียสละเพื่อเราได้…

แล้วถ้าให้เลือก ระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารัก … เราจะเลือกใคร

1.คนที่เรารัก
2.คนที่รักเรา
3.ไม่เลือกใครสักคน

ไม่ว่าเราจะเลือกใคร มันก็จะมีคนคนหนึ่งที่จะต้องเสียใจอยู่ดี

1.ถ้าคุณเลือกคนที่เรารัก คนที่รักเราก็จะเสียใจ
2.ถ้าคุณเลือกคนที่รักเรา คุณก็อาจจะต้องเสียใจ
3.ถ้าคุณไม่เลือกใครสักคน ทั้งคุณและคนที่รักคุณก็จะต้องเสียใจ

แต่มีคนหนึ่งที่ไม่เสียใจ… …คือคนที่เรารัก