กรุ๊ปเลือด ทายนิสัย

ทายนิสัย ตามกรุ๊ปเลือด ฉบับการ์ตูน (ฮาอย่างแรงงง)

Home / ทายใจ ทายนิสัย / ทายนิสัย ตามกรุ๊ปเลือด ฉบับการ์ตูน (ฮาอย่างแรงงง)

มาดูกันว่า กรุ๊ปเลือด A, AB, B, O นั้นแสดงพฤติกรรมต่างกันอย่างไรในกรณีต่างๆ

ทายนิสัย ตามกรุ๊ปเลือด ฉบับการ์ตูน

ทายนิสัย ตามกรุ๊ปเลือด ฉบับการ์ตูน

กรุ๊ปเลือด (25)

กรุ๊ปเลือด (23)

กรุ๊ปเลือด (24)

กรุ๊ปเลือด (22) ฃ

กรุ๊ปเลือด (21)

กรุ๊ปเลือด (20)

กรุ๊ปเลือด (19)

กรุ๊ปเลือด (18)

กรุ๊ปเลือด (17)

กรุ๊ปเลือด (16)

กรุ๊ปเลือด (12)

กรุ๊ปเลือด (13)

กรุ๊ปเลือด (14)

กรุ๊ปเลือด (15)

กรุ๊ปเลือด (9)

กรุ๊ปเลือด (11)

กรุ๊ปเลือด (10)

กรุ๊ปเลือด (8)

กรุ๊ปเลือด (7)

กรุ๊ปเลือด (6)

กรุ๊ปเลือด (5)

กรุ๊ปเลือด (4)

กรุ๊ปเลือด (3)

กรุ๊ปเลือด (2)