quiz ทายนิสัย ทายใจ

4 คำถาม ทายใจทายนิสัย – สัตว์ที่เกลียด ขอทาน อาหารทะเล สิ่งที่เห็น

Home / ทายใจ ทายนิสัย / 4 คำถาม ทายใจทายนิสัย – สัตว์ที่เกลียด ขอทาน อาหารทะเล สิ่งที่เห็น

รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนๆ หรือคนรอบข้าง ด้วยคำถาม 4 คำถามนี้ สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่คุณเกลียด ขอทานคนนั้นมีลักษณะอย่างไร คุณคิดว่าอาหารทะเลชนิดใดเป็นสาเหตุให้คุณท้องเสีย ด้านล่างของเครื่องบินเป็นอะไร ..

4 คำถาม ทายใจทายนิสัย

1. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่คุณเกลียดมากที่สุด

1. แมงมุม
2. แมลงสาบ
3. ตุ๊กแก
4. ตะขาบ

2. ขณะที่คุณกำลังเดินอยู่บนสะพานลอย เพื่อที่จะข้ามถนนไปห้างสรรพสินค้าคุณเจอขอทานบริเวณบันไดทางลง และคุณให้เงินแก่ขอทาน ( ใจบุญมากๆ ) คุณคิดว่าขอทานคนนั้นมีลักษณะอย่างไร

1. ตาบอด
2. พิการ
3. คนแก่
4. เด็ก

3. คุณนัดกะเพื่อนๆ ไปเที่ยวทะเลและแวะกินอาหารทะเลด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อยทุกคนทานอาหารเหมือนๆ กัน เมื่อไปถึงที่พักปรากฏว่าคุณเกิดท้องเสีย แต่เพื่อนๆ ไม่เป็นอะไรเลย ( กระเพาะหนามากๆ) คุณคิดว่าอาหารทะเลชนิดใดเป็นสาเหตุให้คุณท้องเสีย

1. กุ้ง
2. หอย
3. ปู
4. ปลา
5. ปลาหมึก

4. ในวันหยุดคุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากจะไปพักผ่อน ขณะนี้คุณนั่งเครื่อง บินมาได้ครึ่งทางแล้วคุณคิดว่าด้านล่างของเครื่องบินเป็นอะไร

1. อาคารบ้านเรือน
2. ทะเล
3. ป่าไม้
4. ทุ่งหญ้า

4

เฉลย

1. สัตว์ที่คุณเกลียดสื่อถึง นิสัยบางอย่างที่เมื่อคุณพบในตัวคนรักหรือคนที่คุณกำลังให้ความสนใจ คุณจะ เลิกคบและเลิกให้ความสนใจคนๆนั้นทันที

 1. แมงมุม สื่อถึง ความลึกลับน่ากลัว
 2. แมงสาบ สื่อถึง ความไม่แน่นอน ลังเลใจ ไม่มีความเป็นผู้นำ
 3. ตุ๊กแก สื่อถึง ความเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจ
 4. ตะขาบ สื่อถึง ความสนิทสนมเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

2. ลักษณะของขอทาน สื่อถึง บุคคลที่มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อชีวิตของคุณซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนๆ นั้น

 1. คนตาบอด สื่อถึง คนรัก หรือเพื่อน
 2. คนพิการ สื่อถึง ญาติพี่น้อง
 3. คนแก่ สื่อถึง พ่อแม่
 4. เด็ก สื่อถึง ตัวของคุณเอง

3. อาหารทะเลที่ทำให้คุณท้องเสีย สื่อถึงข้อบกพร่องของคุณที่ควรระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เพื่อนๆ รู้สึกไม่ดีกับคุณ

 1. กุ้ง สื่อถึง ความไม่มั่นใจในตัวเอง ลังเลตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องขอคำปรึกษาจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
 2. หอย สื่อถึง ความขี้เกรงใจ จนบางครั้งมากเกินไป
 3. ปู สื่อถึง ความเป็นคนไม่แน่นแน เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
 4. ปลา สื่อถึง ความเป็นคนไม่รู้จักพอเอาแต่ใจตัวเองต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งคุณอาจแสดงกิริยาเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆ
 5. ปลาหมึก สื่อถึง การเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนๆมาพูดในที่สาธารณะ

4. สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านล่างสื่อถึง ปัญหาในชีวิตที่คุณอยากจะหนีไปให้พ้น

 1. อาคารบ้านเรือน สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากที่ทำงาน การเรียนหรือความ สัมพันธ์ของคุณกับ เพื่อนร่วมงาน
 2. ทะเล สื่อถึง ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเอง
 3. ป่าไม้ สื่อถึง ปัญหาภายในครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของคุณ
 4. ทุ่งหญ้า สื่อถึงปัญหาที่เกิดจากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้าง