ทายนิสัย ทายใจ ที่นั่ง รถเมล์

รู้เปล่า? ที่นั่งบนรถเมล์ บ่งบอกนิสัยได้!

Home / ทายใจ ทายนิสัย / รู้เปล่า? ที่นั่งบนรถเมล์ บ่งบอกนิสัยได้!

การที่ผู้โดยสารเลือกที่นั่งในรถเมล์ก็สามารถแปลความหมายออกมาทางจิตวิทยาได้ นายแพทย์ทอม ฟอว์เส็ตต์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแซลฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ศึกษาผู้โดยสารที่นั่งรถเมล์ ระหว่างเมืองโบลตันและเมืองแมนเชสเตอร์ คิดเป็นระยะเวลาราว 1 ชั่วโมง พบว่า

รู้เปล่า? ที่นั่งบนรถเมล์ บ่งบอกนิสัยได้!

“ผู้ที่ชอบนั่งหน้า” เป็นผู้ที่ชอบคิดอะไรล่วงหน้า

“ผู้ที่ชอบนั่งกลาง” เป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง

“ผู้ที่ชอบนั่งหลัง” เป็นพวกต่อต้าน ไม่ชอบให้ผู้ใดเข้ามารุกล้ำความเป็นส่วนตัว

การที่นายแพทย์ฟอว์เส็ตต์วิเคราะห์เช่นนี้ได้ เนื่องจากเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้โดยสารด้วยกัน และท่าทางที่ผู้โดยสารคนนั้นแสดงออกมา นายแพทย์ฟอว์เส็ตต์ยังกล่าวต่อไปอีกว่า

“ผู้ที่ชอบนั่งหน้า” มักแสดงออกถึงความเป็นมิตร มักยิ้มแย้มทักทายคนอยู่เสมอ

“ผู้ที่ชอบนั่งกลาง” มักเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน ชอบอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังเพลง

“ผู้ที่ชอบนั่งหลัง” เป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยง

“ผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ยกระดับขึ้นไป” มักเป็นผู้ที่คิดว่าตนเองสำคัญ ทั้งยังมี

“พวกกิ้งก่า” คือผู้ที่นั่งตรงไหนก็ได้ เพราะเห็นว่าตนเองเหมาะกับทุกๆ ที่