คนแบบไหน ชอบสังคม ตัดสินปัญหา แบบทดสอบ โลกส่วนตัวสูง

แบบทดสอบ คุณเป็นคนประเภทไหน ? คำถาม 4 ข้อ คำเฉลย  มี 16 แบบ

Home / ทายใจ ทายนิสัย / แบบทดสอบ คุณเป็นคนประเภทไหน ? คำถาม 4 ข้อ คำเฉลย  มี 16 แบบ

ต่างการใช้ชีวิต ต่างสถานที่…. ย่อมทำให้คนเรานั้นมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะชอบ สันโดษ ชอบเข้าสังคม ชอบในงานคิดสร้างสรรค์จากตัวเอง หรือบางคนก็ได้ไอเดียจากการพูดคุยกับคนอื่น แล้วนำมาประยุกต์ใช้ แล้วคุณละเป็นแบบไหน?

คุณเป็นคนประเภทไหน ? คำถาม 4 ข้อ

คำถาม วัดว่าคุณเป็นคนประเภทไหน

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
( I ) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
( E ) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
( S ) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง
( N ) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
( T ) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
( F ) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

 4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?
( J ) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
( P ) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

เรียงๆ คำตอบเอาไว้ เดี๋ยวจะเฉลย…

คุณเป็นคนประเภทไหน

คำเฉลย  มี 16 แบบ

  ISTJ – The Duty Fulfiller “ผู้สำเร็จ”

 • – มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว
 • – ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้
 • – ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
 • – อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
 • – ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

 ISTP – The Mechanic “ช่างเครื่อง”

 • – เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา
 • – ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง
 • – มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
 • – ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

 ISFJ – The Nurturer “ผู้ดูแล”

 • – เงียบ, ใจดี, มีสติ
 • – มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
 • – คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง
 • – เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
 • – ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

 ISFP – The Artist “ศิลปิน”

 • – เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว
 • – ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
 • – ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
 • – เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
 • – ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ – The Protector “ผู้ป้องกัน”

 • – ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง
 • – เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
 • – เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว
 • – เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
 • – ไม่ชอบการโต้แย้ง

 INFP – The Idealist “นักอุดมการณ์”

 • – เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์
 • – ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
 • – ไม่ชอบการโต้แย้ง
 • – ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
 • – มีความคิดสร้างสรรค์

 INTJ – The Scientist “นักวิทยาศาสตร์”

 • – ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร
 • – เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล
 • – ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ
 • – บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP – The Thinker “นักคิด”

 • – ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
 • – ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ
 • – ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
 • – เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
 • – มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP – The Doer “ผู้กระทำ”

 • – เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
 • – ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
 • – ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
 • – รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
 • – ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
 • – เบื่อง่าย

ESTJ – The Guardian “ผู้พิทักษ์”

– มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา
– มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
– ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
– บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP – The Performer “ผู้แสดง”

 • – อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • – มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
 • – ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด
 • – รักสวยรักงาม

ESFJ – The Caregiver “นักใส่ใจ”

 • – มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
 •  เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้
 • – ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
 • – รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น
 • – อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP – The Inspirer “ผู้มีแรงบันดาลใจ”

– มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น
– ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
– เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ – The Giver “ผู้ให้”

 • – มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
 • – ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
 • – มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
 • – มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

ENTP – The Visionary “ผู้มีวิสัยทัศน์”

 • – มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
 • – ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
 • – ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
 • – ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
 • – บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ – The Executive “ผู้บริหาร”

 • – เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้
 • – เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
 • – แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
 • – เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

บทความแนะนำ