ขนม ท่าทาง ทานอาหาร

ทายนิสัย จากท่าทางการกินของขบเคี้ยว – ทายใจทายนิสัย

Home / ทายใจ ทายนิสัย / ทายนิสัย จากท่าทางการกินของขบเคี้ยว – ทายใจทายนิสัย

ท่าทางเวลาหยิบจำพวกของขบเคี้ยวทั้งหลาย เช่น มันฝรั่ง ถั่วคั่ว ข้าวโพดคั่วและอื่นๆ อีกหลายชนิดมากินนี้ ก็สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะนิสัยอันแท้จริงของคนคนนั้นได้ ไม่ยากเช่นกัน แล้วคุณล่ะเคี้ยวแบบไหน??

ทายนิสัย จากท่าทางการกินของขบเคี้ยว

ทายนิสัย จากท่าทางการกินของขบเคี้ยว

1.เคี้ยวคำโต

2.เคี้ยวเสียงดัง

3.ค่อยๆเคี้ยว

4.ถือไว้นานก่อนกิน

เฉลย…

เคี้ยวคำโต

เป็นคนที่รู้จักตัวเองดี ว่ามีความต้องการหรือจุดมุ่งหมายอะไรบ้างในชีวิตนี้ เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นหลักใหญ่ๆมากกว่า ค่อนข้างจะหลงตัวเองพอสมควร รู้ว่าตัวเองเป็นคนมีดีแค่ไหน และอย่างไร ไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆหรอก!

เคี้ยวเสียงดัง

เป็นคนที่ถ้าคนรู้จักจะบอกว่าน่ารัก ไม่มีพิษมีภัยกับใคร คบหาได้สบายใจเพราะจะเป็นคนที่มีมุมมองต่อโลกในด้านที่แสนสวยงาม เชื่อมั่นในความดีงามของคน แม้ว่าคนๆนั้นจะไม่ใช่คนดีในสายตาคนอื่น เป็นคนชอบความสนุกสนาน ชอบการเข้าสังคมที่ตนเองไม่คุ้นเคย และมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งแปลกๆใหม่ๆมากเพราะชอบการมีเพื่อนเยอะๆเอาไว้คบหาเพื่อความหลากหลายในชีวิต

ค่อยๆ เคี้ยว

เป็นคนที่มีอุปนิสัยเรียบร้อยชอบทำในสิ่งที่เป็นงานเป็นการมีเหตุผลรองรับครบถ้วนกระบวนความไม่ชอบและรู้สึกกลัวการกระทำในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้หรืออยู่เหนือการควบคุมของตนเองจะเป็นคนที่รอบคอบรู้จักคิดหน้าคิดหลังแต่บางครั้งก็จะเหมือนกับคนที่ย้ำคิดย้ำทำได้เช่นกัน ชอบแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด นิสัยจะออกไปทางอ่อนไหวอ่อนโยน และมีความคิดที่คนอื่นๆมักจะให้การยอมรับเสมอ

ถือไว้นานก่อนกิน

เป็นคนที่ให้ความสนใจในตัวบุคคลอื่นมาก จึงชอบการได้รู้จักคนเยอะๆ เป็นคนที่ชอบพูดคุบกับคนอื่นชอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในจำพวกมี่เรียกกันว่า แฟมิลี่แมน หรือมนุษย์ครอบครัว เพราะจะให้ความสำคัญครอบครัวสูงมาก

บทความแนะนำ