มีแฟนเป็น Introvert ต้องรู้! ความในใจของ “คนโลกส่วนตัวสูง” ที่อยากให้คนข้าง ๆ เข้าใจ

Introvert ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม มีโลกส่วนตัวสูง ใครที่มีแฟนเป็นคนอินโทรเวิร์ทก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะ