Christmas นี้ คนไม่มีคู่อย่างเรา ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

ปีใหม่นี้ คนไม่มีคู่อย่างเรา ก็มีความสุขได้เหมือนกัน – ถึงแม้จะต้องอยู่คนเดียว

Christmas นี้ คนไม่มีคู่อย่างเรา ก็มีความสุขได้เหมือนกัน เพราะถึงแม้ว่าในวันเทศกาลแบบนี้เราจะต้องอยู่คนเดียว เราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน และนี่ก็คือภาพที่สื่อออกมาให้เราได้เห็นถึงข้อดีของการอยู่คนเดียว