ดูลายมือ เส้นแต่งงาน | ลายมือ เส้นสมรส

 เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ เส้นสมรส ลายมือต่างๆ เหล่านี้ ว่ากันว่าสามารถทำนายดวงชะตาของคนเราได้ ยกมือขึ้นมาดูค่ะ ว่าเรามีเส้นเหล่านี้บ้างไหม