สาวเรียบร้อย ร้ายกว่าที่คิด

สาวเรียบร้อย ร้ายกว่าที่คิด – ดูไม่มีพิษมีภัย แต่ใครจะรู้ เธออาจร้ายกว่าที่เห็น

สาวเรียบร้อย ร้ายกว่าที่คิด ข้างนอกงาม ตั้งแต่...หัวจรดเท้าก็จริง แต่ว่า..พวกคุณเธอก็ใช่เล่นเหมือนกัน แต่มันก็ตรงกันข้าม ...