มั่นใจในความรัก - ไม่ว่าความรักที่มีต่อกัน จะเป็นแบบไหน ฉันก็มั่นใจ

มั่นใจในความรัก – ไม่ว่าความรักที่มีต่อกัน จะเป็นแบบไหน ฉันก็มั่นใจ

ไม่ว่าความรักที่มีต่อกันจะเป็นแบบไหน แต่ฉันก็มั่นใจ ไม่ว่าเราอยู่ห่างกันแค่ไหน หรืออยู่ใกล้กันมากเท่าใด คำว่า ‘รัก’ ก็จะมีให้แค่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้น มั่นใจในความรัก