หวงและห่วง

หวงกับห่วง ถึงการเขียนจะคล้ายๆกัน แต่ว่าความหมายของมันมีความต่าง เราลองมาดูกันดีกว่า ว่าความหมายของ 2 คำนี้ คืออะไร
ไม่ได้หึง แต่หวง - สิ่งไหนที่เรียกว่าห่วง สิ่งไหนที่เรียกว่าหวง

ไม่ได้หึง แต่หวง – สิ่งไหนที่เรียกว่าห่วง สิ่งไหนที่เรียกว่าหวง

ไม่ได้หึง แต่หวง - สิ่งไหนที่เรียกว่าห่วง สิ่งไหนที่เรียกว่าหวง - “หึง” มักมีสาเหตุมาจากคำว่า “หวง”ซึ่งไม่น่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความรัก ส่วนคำว่า “ห่วง” ต่างหากที่น่าจะอยู่ในความรัก