6 วิธี รักอย่าง “ผู้หญิงฉลาด” ดูซิว่า เขารักกันยังไง

บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่า รักหน่ะรักได้ แต่ต้องรักแบบมีสมอง จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า ต้อง "รู้สึกด้วยหัวใจ ตัดสินใจด้วยสมอง" จะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บซ้ำซ้อน ถ้ามีความรักแล้วทุกข์ก็ไม่ต้องไปมีมัน!