25 บุคลิกคนเป็น อีแอบ

25 บุคลิกคนเป็น อีแอบ

สมัยนี้เห็น ผู้ชาย แล้ว จะเดินไปจีบมั่วๆ ไม่ได้นะคะ เพราะผู้ชายที่เค้าแอบอยู่นะ ไม่ปลื้มที่ ผู้หญิงอย่างเราไม่เกาะแกะนะเอ่อ