แบบทดสอบ : เมื่ออยากรู้ว่าเค้าคิดนยังไงกับเรา

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ:เมื่ออยากรู้ว่าเค้าคิดนยังไงกะเรา ก่อนทำต้องคิดถึงคนที่เรารัก หรือ ชอบหลับตาแล้วใช้ดินสอขีดเป็นเส้นสั้น ๆ จนกว่าจะพอใจ