ทำไมเมื่อเลิกกัน เขาไม่เจ็บปวดเลย เพราะอะไร ?

ทำไมเมื่อเลิกกัน เขาไม่เจ็บปวดเลย เพราะอะไร ? ความรัก ความคาดหวัง

ทำไม? เมื่อเลิกกัน เขาไม่เจ็บปวดเลย เพราะ? อย่าแปลกใจ หากในวินาทีแห่งการเลิกรา เราจะไม่เห็น แม้แต่แววตาแห่งความเสียใจ