ลักษณะบ้านบอก ความเป็นคุณ (ทายใจจากบ้านที่คุณชอบ)

บ้าน คำนี้ถ้าให้ทุกคนบอกความหมายว่าสามารถสื่อถึงอะไรได้บ้าง คงได้คำตอบที่หลากหลายเพราะความคิดของคนเราไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆ 1 คำตอบที่เหมือนกันก็คือ