เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้ (ความคิด) ของผู้ชาย

เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้ (ความคิด) ของผู้ชาย

แม้จะเห็นผู้ชายเป็นคนดูแข็ง ๆ ท่าทางไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องราวอะไรมากนัก น่าจะเป็นคนยังไงก็ได้ แต่ความจริงแล้วคุณผู้ชายเองก็รู้สึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ