โลกของเธอ…โลกของฉัน

เหมือนโลกของเรา...ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน ทุกเรื่องราวในโลกนั้น...เป็นเช่นเดียวกัน...มาตั้งแต่ไหน เรื่องเดียวที่อาจไม่เหมือนกันคือโลกของฉัน