ใจเจ็บ เจ็บใจ ในบางครั้งความรักก็ต้องการพักผ่อน - ข้อคิดความรัก

ใจเจ็บ เจ็บใจ ในบางครั้งความรักก็ต้องการพักผ่อน – ข้อคิดความรัก

ใจเจ็บ เพราะเอาใจเราไปผูกไว้กับใจคนอื่น เจ็บใจ เพราะให้คนอื่นมาอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้สึกและเป็นอยู่ จากความคุ้นเคย ผูกพัน สะสมเพาะบ่มด้วยวันเวลา ที่มีมานาน ใจเจ็บ เจ็บใจ