10 ลางดี ที่บ่งบอกให้รู้ว่า คุณมี “แฟนที่ดี” !!

ความรักก็เปรียบเหมือนยานั่นแหละ เจอยาดีก็หายจากโรค เจอยาพิษก็ตาย แต่วันนี้เราจะพูดถึงความรักในมุมมองของ "ยาดี" อิจฉาจริงๆ คนที่มีเบบี๋ดีๆ ไม่รู้ว่าชาติก่อนทำบุญด้วยอะไร!