ทายนิสัย จากโทนสีแต่งตัว | โทนสีมืด โทนสีสดใส โทนสีธรรมชาติ ฯลฯ

โทนสีสดใส เป็นคนนิสัยร่าเริง แจ่มใส มีชีวิตชีวา คุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างเข้ากับคนอื่นได้ดี เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบการเป็นจุดเด่นให้คนอื่นสนใจ