รักอย่างไร ให้รักอย่างไม่เป็นทุกข์

รักอย่างไร ให้รักอย่างไม่เป็นทุกข์ – ห้องนั่งเล่นของความรัก

รักอย่างไร ให้รักอย่างไม่เป็นทุกข์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกรักใครสักคนก็จงสร้างห้องที่น่าอยู่อย่างนั้นคืนกลับไปสักห้อง..."ความรัก"เป็นเหมือนห้อง ๆ