วางตัวยังไงให้ลึกลับ น่าค้นหา | เรียกความสนใจแบบเงียบๆ ได้ดีนะ

พูดเมื่อจำเป็น พูดให้ตรงประเด็นกับคู่สนทนา และพูดเมื่อจำเป็นเท่านั้น การพูดฟุ่มเฟือย ฝ่ายตรงข้ามจะมีเรด้าห์บอกได้เลยว่าคุณกำลังเรียกร้องความสนใจ และโหยหาความเห็นอกเห็นใจ