อย่าให้ความหวัง! 7 พฤติกรรมของหนุ่มๆ ที่ชวนให้สาวๆ มโน ว่ามีใจ

บางทีผู้หญิงก็ไม่ได้คิดไปเองหรอก ผู้ชายบางคนก็ชอบให้ความหวังจริงๆ แหละ ประมาณว่า ดีกับทุกคน อะไรประมาณนั้น น่าหมั่นไส้!