ข้อดีของผ้าขี้ริ้ว (ทุกๆอย่างล้วนมีคุณค่าในตัว)

ของทุกอย่างล้วนมีคุณค่าในตัวมันเอง ไม่ว่าจะสิ่งๆ นั้น จะมีคนมองว่ามันไม่ดี สกปรก ยังไง แต่ของที่มีคุณค่าก็ย่อมมีคุณค่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้