รวมคำถาม เรื่องที่ผู้ชายอยากรู้ ผู้หญิงก็สงสัย | ทำไมต้องอย่างนั้น ทำไมต้องอย่างนี้?

อาทิคำถามแบบนี้ .. เวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำ จะเปิดซิปกระโปรงหรือถลกเอา? คำตอบ : แล้วแต่สะดวก แต่ส่วนมากถลก