ท่าทางการนั่งบอกความในใจได้ - นั่งไขว้ขา นั่งงอเข่า นั่งขาขนานกัน

ท่าทางการนั่งบอกความในใจได้ – นั่งไขว้ขา นั่งงอเข่า นั่งขาขนานกัน

ท่าทางการนั่งบอกความในใจได้ - นั่งไขว้ขา นั่งงอเข่า นั่งขาขนานกัน นั่งไขว้ขาโดยเอาขาซ้ายพาดบนเข่าขวา หรือ ขาขวาพาดบนเข่าซ้าย การนั่งสองแบบนี้ดูเหมือนกันเพียงแต่สลับข้างกันเท่านั้น แต่ท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศก็จะแตกต่างกัน