คำขอโทษ - ถามใจตัวคุณเองว่า คุณยังให้ความสำคัญกับคน ๆ นั้นอยู่ไหม

คำขอโทษ – ถามใจตัวคุณเองว่า คุณยังให้ความสำคัญกับคน ๆ นั้นอยู่ไหม

คุณเคยใช้คำพูดที่พูดออกไปด้วยอารมณ์ ความคะนองแต่แล้วคำพูดที่พูดออกไป ทำร้ายความรู้สึกดีๆของอีกฝ่ายผู้ฟังฟังแล้วเสียความรู้สึกดีๆ คำขอโทษ - ถามใจตัวคุณเองว่า คุณยังให้ความสำคัญกับคน ๆ นั้นอยู่ไหม