สิ่งที่ไม่ควรพูด ไม่ควรถาม เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายตกอยู่ในสถานการณ์เสียใจ

การถามอะไรที่ไม่ควรถาม บ่งบอกด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีมารยาทแย่แค่ไหน สิ่งไม่ควรพูด ไม่ควรถาม เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายตกอยู่ในสถานการณ์เสียใจ