7 คำถามถามใจ ก่อนตกลงปลง ใจ กับเขาคนนั้น!

พร้อมไม่พร้อม รักไม่รัก ได้ไม่ได้ โอไม่โอ…หากกำลังตกอยู่ในสภาวะงุนงง เพลียใจ ไม่รู้จะหันหน้าไปถามใครเรื่องความสัมพันธ์ถลำล้ำลึก