ของขวัญให้คนรัก แบบไหนที่ไม่อยากได้

ของขวัญให้คนรัก แบบไหนที่ไม่อยากได้ (ทั้งชายและหญิง)

ของขวัญให้คนรัก แบบไหนที่ไม่อยากได้ ผู้ชายไม่อยากได้ ตุ๊กตาแสนหวาน มันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างหนึ่ง (แต่บางคนอาจจะชอบ)