30 ข้อคิดในการใช้ชีวิต | ข้อคิดดีๆ

กว่าจะเกิดจนโตมาขนาดนี้ เราผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ทั้งทุกข์ สุข เศร้า ปนๆ กันไป แต่ไม่ว่าจะเส้าแค่ไหนเราก็ต้องผ่านเรื่องราวเหล่านั้นให้ได้