6 สิ่งที่ผู้หญิงปากกับใจไม่ตรงกัน | ไม่เป็นไร, ฉันรับได้

บอกมาเถอะ ฉันรับได้ เวลาผู้หญิงพูดแบบนี้ ก็ให้รู้ไว้ว่าเธอไม่ได้อยากรู้ความจริงจากปากคุณผู้ชายหรอก แค่อยากฟังในสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกดีมากกว่า