7 สาวอันตราย ที่หนุ่มกลัวๆ

สาวๆ คนไหนที่มีนิสัยอย่างนี้อยู่ แนะนำให้รีบเลิกนิสัยอย่างนี้ด่วนเลย เพราะนิสัยทั้ง 7 ที่เราจะกล่าวนี้ เป็นนิสัยที่หนุ่มๆ เค้ากลัวกันนะคะ