คำสารภาพ 10 อย่างที่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงเป็น

ผู้ชายอยากให้สาวๆ ต้องเป็นผู้หญิงที่มีวิถีชีวิตของตัวเองและต้องเป็นวิถิชีวิตที่ดูดีด้วย ต้องไม่กดดันผู้ชายด้วยการชวนแต่งงาน