รูปก้นหอยบนนิ้วมือ บอกอะไรได้บ้าง

รูปก้นหอยบนนิ้วมือ บอกอะไรได้บ้าง – ทำนายทายนิสัย จากรูปก้นหอยในนิ้วมือ

นิ้วมือไม่มีรูปก้นหอยนั้นจิตใจสูง มุมานะบากบั่นเพื่อก้าวหน้า แม้มีปัญญาแต่ไม่ถูกจังหวะ ชะตาเยาว์วัยนั้นมีอุปสรรคมาก บุกเบิกทางใหญ่มีเกียรติสูง พยายามไปเถิดจะเกิดสมหวัง