ความหมายของคำว่า ‘ความรัก’ ของคุณคืออะไร | 50 นิยามความรัก

บางคนคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม บางคนกลับคิดว่าเป็นเรื่องพรมลิขิต แล้วคุณล่ะมีมุมมองความรักเป็นเช่นไร